Ачылыштар.
Дем.
Ийгилик.

Аткаруу дирекция

Киришти өзүнүн милдеттерин аткарууга Аткаруучу директору

Курмашева Дамира Равильевна