Ачылыштар.
Дем.
Ийгилик.

СМС – тастыкташтыруу деген эмне?

Эгерде Сиздер кеңешчинин фамилия менен атынан “СМС” деген жазууну жана көкүрөгүндө “СМС” төшбелгисин көрсөңүздөр, анда бул киши башкаруу боюнча тастыкташтырылыган кеңешчи экенин билсеңиз болот – Certified Management Consultant.

Бул тастыкташтыруу ICMCI – Башкаруу боюнча Кеңешчилер Институттарынын Эл аралык Кеңешинин так талаптарына ылайык жүргүзүлөт. СМС деген кеңешчи тастыкталган жана компетенциянын, этиканын жана көзкарандысыздыктын жогорку деңгээлине шайкеш келет. Ошондой эле ICMCIнин дүйнөнүн элүү мамлекетиндеги мүчөлөрүнүн баардыгында тең таанылат.

Бул эмне деген стандарттар?

Бул стандарттар адиске төмөндөгүдөй талаптарды коёт:

  • Тажрыйба – кеңешчи башкаруу консалтинг тармагында эң аз дегенде беш жыл иш тажрыйбасы болушу керек.
  • Билим – Жогорку билим жөнүндө же башкаруу консалтинг боюнча диплому болушу керек.
  • Практикага талаптар – кеңешчи акыркы үч жылда консалтинг тармагында 1200 саат иш жүргүзгөндүгүн далилдөөсү зарыл. Бул кеңешчинин негизги ишмердүүлүгү башкаруу консалтинг жаатында экендигин билдирет. Үстүдөгү 1200 саатка консалтингтик долбоорлор, сатуу/маркетинг, башкаруу же/жана консалтингти колдогон ишмердүүлүк, материалдарды даярдоо жана тренингтерди өткөрүү, публикациялар жана консалтинг боюнча конференциялардагы чыгып сүйлөөсү камтыла алат.
  • Башкаруу боюнча Кеңешчилер Институтуна мүчөлүк. Кеңешчи БКИуна мүчө болуп жана ошол эле убакта консалтингтик долбоорлорду көз карандысыз ишке ашырып аткан уюмдун ээси же кызматкери болушу мүмкүн, же көз карандысыз негизде иштеген уюмдун ички кеңешчиси болушу мүмкүн.

Тастыкташтыруу процесси

Тастыкташтыруу төмөндөгүдөй жүрөт:

  • Экзамендер – жазуу экзамени жана профессионалдык жүрүш-туруштун кодексин билишине жана кеңешчинин жалпы жыйналма билимин тестирлөө структуралаштырылган  интервью өткөрүлөт.
  • Рекомендациялар – Кеңешчи тастыкташтырылган кеңешчилерден эки рекомендация тапшыруусу абзел.
  • Клиенттердин мүнөздөмөсү – Беш ишке ашырылган долбоорлор жана экзаменаторлордун кардарлар менен өткөргөн интервьюсу аркылуу такталган кардарлардын беш рекомендациясы керек.
  • Этика – СМС наамын алган баардык кеңешчилер Кеңешчинин Этика Кодексин сактоо боюнча жазуу түрүндөгү милдеттенме тапшырышат. Бул кодекс өздүк дисциплина принцибин жана мыйзамдын талабын сөзсүз түрдө өз ыктыяры менен кабыл алууну билдирет.

Тастыкташтыруу 

Сертификатка талапкерге коюлган талаптар:

СМС наамын алууга башкаруу боюнча кеңеш берүүдө үч жылдан кем эмес иш тажрыйбасы бар жана жылдык жумуштун көлөмү 1200 саатан кем эмес болгон башкаруу боюнча кеңешчи ала алат.

Талапкердин билим жана компетенция деңгээли БКИнун талаптарына, БКИнун Этика Кодексине туура келиши керек.