Ачылыштар.
Дем.
Ийгилик.

БКИнун кызматтары

БКИ өзүнүн мүчөлөрү аркылуу төмөндөгүдөй кызматтарды көрсөтөт:

Эксперттер жана кеңешчилер үчүн:

 • Башкаруу консалтинг тармагындагы эл аралык эксперттердин катышуусу менен тренингтер, семинарлар жана конференциялар;
 • Этика жана консалтингтеги эң негизги ыкмалар боюнча өзгөчө маанилүү тренингтер;
 • Эл аралык тастыкташтыруудан өтүү мүмкүнчүлүгү;
 • Башкаруу консалтинги боюнча эл аралык сынактарга катышуу;
 • Кеңешчилердин жалпы кызыкчылыктарын жана укуктарын коргоо;
 • Фандрайзинг жана биргелешкен консалтингтик долбоорлорго катышуу;
 • Кесиптештердин арасындагы консалтинг жаатындагы орчундуу маселелерди жана окуяларды талкуулоо үчүн маалыматтык аянтчаны түзүү;
 • БКИнун мүчөлөрү-кеңешчилердин кызматтарын илгерилетүү.

Донорлор үчүн:

Эл аралык уюмдар, мамлекеттик органдар, бизнес, коммерциялык эмес уюмдар, массалык маалымат каражаттары тараптан тигил же бул эксперт-кеңешчилердин профессионалдуулугун жана ак ниеттүүлүгүн узакка чейин текшерүүгө туура келет. Көптөгөн кеңешчилер өзүнүн компетенциясына туура келбеген багыттагы долбоорлорду да ишке ашырууга кирише беришет. Натыйжада, алар өзүлөрүнүн жумушун начар ат жана кардарлар жергиликтүү кеңешчилердин ак ниеттүүлүгү жана потенциалы терс ойдо калышат. Анын үстүнө кардарлар өзүлөрүнүн арыздары менен эч кимге кайрыла алышпайт.

Биз бул абалды толугу менен өзгөртөбүз.

БКИ кардар менен кеңешчинин арасындагы буфердин ролун аткарат. Кеңешчинин Башкаруу боюнча Кеңешчилер Институтундагы мүчөлүгү анын бийик профессионалдык жана этикалык статусун тастыктайт.

Биз өзүбүздүн атыбызды баалайбыз.

БКИнун мүчөлүгүнө кеңешчилерди тандоо этикалык кодекс жана Мүчөлүк жөнүндөгү Жобонун негизинде ишке ашырылат.

Эгерде кардарлар БКИнун мүчөсү – кеңешчинин жумушуна канаатанбаса, анда алардын арыздары этика боюнча комитетинде каралат. Этика боюнча комитети тигил же бул БКИнун мүчөсү – кеңешчиге карата тиешелүү санкцияларды колдонууга, ал түгүл БКИнун мүчөлүгүнөн чыгарууга чейин, укугу бар. Мындайча мүчөлүктөн ажыраган кеңешчилер “Кара тизмеге” киргизилет.

2010-жылдан бери БКИ Башкаруу боюнча Кеңешчилер Институттарынын Эл аралык Кеңешинин ICMCI мүчөсү болуп эсептелет.

БКИнун курамында 4 эл аралык деңгээлде тастыкташтырылган  кеңешчи бар. 2013 жылы алардын саны 14кө жетет, ал эми 2014 жылдан баштап Кыргызстандын БКИту Борбордук Азиядагы кеңешчилерди эл аралык деңгээлде тастыкташтырууга  укугуна ээ болот.

Биздин уюм коомдук бирикме болгондуктан, БКИнун негизги принциптеринин бири ачык-айкындуулук болот.

Биздин уставдык документтер, мүчөлүр жөнүндө маалымат, онлайн тастыкташтыруу  жөнүндө маалымат биздин сайтта жайгашкан.

Жыл сайын БКИнун Текшерүү комиссиясы финансылык аудит өткөрүп турат. Финансылык аудиттин жыйынтыктары жөнүндө да маалыматты биздин сайтка жайгаштырабыз.

Мамлекеттик органдар үчүн:

Биздин уюмдун мамлекеттик органдар менен өзгөчө байланыштары түзүлгөн. Биз эффективдүү мамлекеттик саясатынын жана башкаруунун маанилүүлүгүн түшүнөбүз. Анткени Кыргызстандын мамлекет катары өнүгүүсү да, өз алдынча уюмдун өнүгүүсү да мамлекеттик саясатынын жана башкаруунун сапатына көз каранды болот.

Биз Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жетектөөчү курамына модернизациялоо жана мамлекеттик саясатынын жана башкаруунун эффективдүүлүгүн жогорулатуу маселелери боюнча кеңештерди беребиз, алардын ичинде:

Мамлекеттик органды комплекстүү диагностикалоо, функционалдык анализ;

 • Проектилөө, жаңы чечимдерди (программаларды) киргизүү;
 • Мыйзам долбоорлорунун регулятивдик таасирин баалоо;
 • Изилдөө жана аналитика;
 • Электрондук иш кагаздарын жүгүртүүнү киргизүү;
 • Нормативдик-укуктук актыларынын долбоорлорун иштеп чыгуу;
 • Мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүү үчүн техникалык-экономикалык тапшырмаларды иштеп чыгуу;
 • Мамлекеттик ишканалар үчүн узак жана орто мөөнөттүү стратегияларды иштеп чыгуу;
 • Макроэкономикалык анализ жана моделдештирүү;
 • Мониторинг жана баалоо;
 • Коомчулук менен байланыштар;
 • ж. б. у. с.

Бизнес үчүн:

Кеңешчилер эмнеге керек экендигин билген бизнес компаниялар сейрек жолугат. Ар бир жетекчи өзүн көпчүлүк маселелерде компетенттүү деп ойлойт, бирок жаңылыштык болгон учурлар да болбой койбойт. Жетекчи ишканасына керектүү компетенттүүлүк менен жаңы кызматкерлерди жумушка алып, аларга жакшы маяна төлөп иштейт. Бирок кийин ишкананын кызматкерлеринин штаты кескин түрдө көбөйгөндүктөн операциондук чыгымдарды азайтуу маселеси пайда болот.

Ушуга окшогон көйгөйлөрдү кантип чечсе болот?

Башкаруу боюнча кеңешчилерди жалдоо.

Тигил же бул тармакта албан практикалык тажрыйбасы жана теориялык билими бар профессионал – кеңешчини ишкананын штатына киргизүүнүн кажети жок. Ал өзүнүн иш тажрыйбасында көптөгөн башкаруу көйгөйлөрүн кездештирген, ошол окуялардын жана билиминин негизинде профессионал – кеңешчи ишкананын жетекчисине керектүү башкаруу чечимин кабыл алууга жардам берет.

Профессионал – кеңешчи, дарыгер сыяктуу, сиздин ишканага так диагноз коюп, андан бизнести дарылоо боюнча кеңештерди берет. Дарылоо учурунда оңдоп-түзөөлөрдү сунуштайт жана анын жыйынтыгын көзөмөлдөйт.

Профессионалдык кеңешчинин кызматы арзан эмес…

… бирок,

эгерде Сиз бир кеңешчи бүтүндөй департаменттин ишин жасай ала тургандыгын билсеңиз, анда Сиз профессионалдык кеңешчини жалдоо пайдалуу жана эффективдүү чечим экенин түшүнөсүз.

 Башталгыч бизнес үчүн (Start Up):

 • Стратегиялык, операциондук, маркетингтик, финансылык жана кадрдык консалтинг;
 • Тренингтер, семинарлар, воркшоптор;
 • Бизнес жана инвестициялык пландарды түзүү;
 • Лицензиялануучу ишмердүүлүк тармактарында жана мамлекеттик органдар менен иштөө боюнча консалтинг;
 • Тармактык консалтинг жана аутсорсинг;
 • Фандрайзинг;
 • Изилдөө, аналитика, мониторинг жана баалоо.

Өнүккөн бизнес үчүн:

 • Ишкананы башкаруунун комплекстик диагностикасы;
 • Бизнес-процесстерди оптимизациялоо жана электрондук иш кагаздарын жүгүртүүнү киргизүү;
 • Эл аралык соода жана экспорттук консалтинг;
 • ISO тастыкташтыруусу;
 • DUE Diligence, сатып алууга, сатууга, компаниялардын кошулуусуна даярдоо;
 • IPOго чыгуу.

Коммерциялык эмес уюмдар үчүн:

 • Долбоорлордун концепциясын иштеп чыгууда көмөк көрсөтүү;
 • Долбоордук башкаруунун негиздери;
 • Гранттык жана башка долбоорлорду түзүү жана жактоо;
 • Консорциумдагы долбоорлорду башкаруу;
 • Долбоорлорго мониторинг жүргүзүү жана баалоо;
 • Тренингтер, семинарлар, воркшоптор;
 • Коммерциялык эмес уюмдардын финансылык башкаруусунун өзгөчөлүгү.

ММК үчүн:

БКИнун дагы бир максаттык тобу – бул массалык маалымат каражаттары (ММК).

Биз көп багыттагы маселелер боюнча кеңешчилерди сунуштайбыз. Көпчүлүк учурларда ММКына ар кандай орчундуу темалар жана көйгөйлөр боюнча эксперттердин жардамы талап кылынат.

БКИ ар бир көйгөйлүү маселе боюнча эксперттин ойлорун ММК аркылуу чагылдыруу үчүн  керектүү кеңешчилерди таап сунуштайт.

Ошондой эле биз сиздердин басылма үчүн кызыктуу материалдарды изилдөө жана аналитика түрүндө, уюмдарды башкаруудагы көйгөйлүү маселелер боюнча жана аларды кейстин негизинде чечүү жолдорун сунуш кылабыз.